Program stary

Zaplanowane są wykłady plenarne:

Helen Baron

Helen Baron jest dyplomowanym psychologiem z Wielkiej Brytanii, z ponad 30-letnim doświadczeniem w projektowaniu i wdrażaniu skutecznych systemów selekcji i oceny. Szczególnie interesuje się polityką równych szans oraz promowaniem sprawiedliwości w selekcji i innych dziedzinach. Jako niezależny konsultant i czołowy brytyjski psychometra, opracowała wiele oryginalnych testów i kwestionariuszy. Jest przewodniczącą grupy roboczej British Psychological Society ds. Standardów oceny.

Tytuł wykładu: Improving Assessment Centre Practice

The assessment centre, perhaps the most complex of assessment procedures, including as it does several different assessment procedures as well as their integration, is practiced by many and yet there is a paradox in the literature on assessment centres. Meta-analyses show lower validity than simpler assessment procedures such as cognitive tests and structured interviews. A failure to adhere to evidence based practice may be a key factor in this drop in validity.

The process of developing a standard of practice for assessment centres in the UK included some ‘back to basics’ thinking about what we actually know about how assessment centres work and what techniques are effective. It became evident that design features that can increase centre validity by up to 50% are widely ignored. This presentation will discuss the reasoning and evidence behind elements of the standard and its implications for improving practice and enhancing the effectiveness of centres.

(wykład w języku angielskim, nie przewidujemy tłumaczenia)

Marise Born

Marise Ph. Born jest profesorem psychologii zarządzania w Instytucie Psychologii na Erasmus University w Rotterdamie. Od końca lat 90-tych uczestniczy we wdrażaniu nauczania psychologii pracy i organizacji metodą Problem Based Learning.

Jest także profesorem psychologii przemysłowej i personalnej na VU University Amsterdam. Jej zainteresowania badawcze obejmują selekcję personelu, psychologię międzykulturową, rozwój testów oraz osobowość i różnice indywidualne. Przez wiele lat była aktywna jako członek rady Międzynarodowej Komisji Testów, której była przewodniczącą w latach 2008-2010.

Tytuł wykładu: Teaching Organizational Psychology: The Problem Based Learning Approach

Abstract

Problem Based Learning (PBL) is a didactical model which is very fitting for applied sciences such as organizational psychology. Through PBL, students learn in an active way and develop their own learning goals through discussing authentic problems in small groups. PBL follows a seven-step approach, while a tutor is present who will only facilitate students’ own learning process. First, this keynote will discuss the underlying theoretical principles and the empirical support for the PBL-approach. PBL, for instance, fosters students’ intrinsic motivation and their long-term retention of knowledge. Based on years of hands-on experience with PBL, secondly, information on how to develop PBL-teaching material will be provided. Finally, several illustrations will be given of PBL, using teaching modules from a very recent open-source project on the theme of big data in psychological assessment. This project was funded by the European Union.

(wykład w języku angielskim, nie przewidujemy tłumaczenia)

Barbara Czarniawska

Profesor Barbara Czarniawska uzyskała tytuł magistra psychologii na Uniwersytecie Warszawskiem, a następnie doktorat w Szkole Głównej Handlowej. Do lat 80. pracowała na Wydziale Psychologii UW, a następnie w Szwecji, na uniwersytetach w Sztokholmie, Lund i Göteborgu.

Jest doktorem honoris causa w Stockholm School of Economics, Copenhagen Business School i Helsinki School of Economics.

Obecnie jest profesorem studiów menedżerskich na Uniwersytecie w Göteborgu. Do badania organizacji stosuje perspektywę konstruktywistyczną, skupiając się na sieciach współdziałania. Analizy te można znaleźć w jej szeroko znanej książce „Teoria organizowania”. Wykorzystuje i popularyzuje techniki pracy w terenie oraz podejście narracyjne.

Jest promotorem prawie czterdziestu rozpraw doktorskich na różnych uniwersytetach europejskich i jest członkiem Szwedzkiej Królewskiej Akademii Nauk.

Tytuł wykładu: Dlaczego potrzebna jest symetryczna etnologia organizowania

Rodzaj badań, który będę prezentować w moim wystąpieniu, oparty jest na założeniu, że metody i techniki badań powinny być dostosowane tak do problemu badawczego jak i do osobowości badacza.Na szczęście nauki społeczne dysponują w tej chwili całym szeregiem porównywalnych podejść metodologicznych i dużą liczbą technik, spośród których można wybierać. Podział na badania jakościowe i ilościowe stracił sens już bardzo dawno temu: jeśli można i trzeba coś policzyć, należy to zrobić. Liczby nie mówią jednak same za siebie: trzeba je zinterpretować. W badaniach organizacji i pracy ważne jest aby być blisko praktyki i uważnie śledzić dynamiczne procesy, a nie statyczne struktury.