Organizatorzy

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji

 

Komitet naukowy

dr hab. Krystyna Adamska
dr hab. Beata Basińska
dr hab. Teresa Chirkowska-Smolak
dr hab. Agata Chudzicka-Czupała
dr hab. Romuald Derbis
dr hab. Małgorzata Dobrowolska
dr hab. Małgorzata Górnik-Durose
dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik
dr hab. Elżbieta Kasprzak
dr hab. Elżbieta Kowalczyk
prof. dr hab. Barbara Kożusznik
dr hab. Agnieszka Lipińska-Grobelny
prof. dr hab. Mariola Łaguna
dr hab. Barbara Mróz
dr hab. Czesław Noworol
dr hab. Anna Paszkowska-Rogacz
dr hab. Sylwiusz Retowski
dr hab. Bohdan Rożnowski
dr hab. Katarzyna Ślebarska
dr hab. Adam Tarnowski
dr hab. Stanisław Witkowski
dr hab. Anna Maria Zawadzka

Komitet organizacyjny

dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska
dr Rafał Stefański
dr Dorota Rutkowska
mgr Katarzyna Makowiecka
mgr Michał Kaługa