Miejsce, terminy, opłaty

Miejscem Zjazdu będzie Kampus Ochota Uniwersytetu Warszawskiego

fot. Adam Zych i Mirosław Każmierczak © Uniwersytet Warszawski

Terminy

1 lipca 2019 r. – rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń wraz z abstraktami wystąpień

20 grudnia 2019 r. – zakończenie przyjmowania zgłoszeń wraz z abstraktami

Termin zgłoszeń na konferencję przedłużony do 30 grudnia 2019 r.

31 stycznia 2020 r. – informacja o akceptacji wystąpień

29 lutego 2020 r. – termin wnoszenia obniżonej opłaty konferencyjnej

30 marca 2020 r. – publikacja ramowego programu Zjazdu

30 kwietnia 2020 r. – publikacja szczegółowego programu zjazdu

30 kwietnia 2020 r. – ostateczny termin wnoszenia opłaty konferencyjnej

21 maja 2020 r. – rozpoczęcie IV Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji

23 maja 2020 r. – zakończenie IV Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji

Opłaty

wpłata przed 29 II 2020 r.

wpłata po 29 II 2020 r.

Członkowie PSPO (udział aktywny) 400 zł. 500 zł.
Nieczłonkowie PSPO (udział aktywny) 400 zł. 600 zł.
Doktoranci i studenci (udział aktywny) 200 zł. 400 zł.
Udział bierny 200 zł. 300 zł.
Spotkanie wieczorne, połączone z wydarzeniem kulturalnym – 100 zł.

 

Opłaty prosimy wnosić przelewem na konto:

Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

44 1160 2202 0000 0000 6084 9470

tytuł przelewu: imię i nazwisko, IV Zjazd PSPO